יורם לוינשטיין: חקירה אינטימית – בכורה ישראלית בסטודיו למשחק יורם לוינשטיין